Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Akaryakıt Numune Alma Kapları

  • Numune alma kabı, stok ve nakil edilen petrol ürünlerinden, sunumluk numuneler alabilmek içindir.
  • Çevre sıcaklığında ve atmosfer basıncında gaz halinde bulunan petrol ürünleri, elektriksel izolasyon yağları ve akışkan kuvveti hidrolik yağları hariç, numune alımı TS 900-1 ISO 3170'ye uygun olarak yapılabilir.
  • Numune alma kabı tank içerisinde her seviyeden ve tank tabanının 367 mm üzerinden akaryakıt numunesi alınabilir.
  • Numune kabının dış çapı 70 mm'dir. Numune alma kabı kıvılcım çıkartmayacak malzemeden imal edilmiştir.
  • Ancak statik elektrikten ötürü oluşacak kıvılcımları engellemek için, numune kabı tank içerisine daldırılmadan önce, taşıma zincirine bağlı bir topraklama maşası ile tanka bağlantı yapılmalıdır.
  • Topraklama maşasının takıldığı yerde metal ile teması engelleyecek pas ve boya olmamalıdır. Gerekiyorsa temizlenmelidir.