ProjelerimizProjelerimiz

Araç Yıkama Su Geri Dönüşüm Sistemi

Araç Yıkama Su Geri Dönüşüm Sistemi : Bu projenin amacı, araç yıkama istasyonlarında atık hale gelen suyun filtrasyon yöntemleriyle arıtılarak tekrar kullanılabilir hale gelmesinin sağlanmasıdır. %95'e varan su geri kazanımı ve atık geri dönüşüm sistemi Avrupa'da verimliliği kanıtlanmıştır.